Arbeidsuke på biblioteket

:biblioteket

Eidsberg bibliotek har siden 1976 hatt sine lokaler i sokkeletasjen ved Mysen videregående skole.
Tidligere har biblioteket hatt lokaler mange forskjellige steder i Mysen.

:personalet

I dag har blioteket fire ansatte: Kari S. Torunn, Ann-Kristin og Kari D..

:aspirantene

Vi, Mari og Elin, hadde arbeidsuke på Eidsberg bibliotek.
Vi hadde en fin og lærerik uke.

:dataopplæring

Vi ble lært opp i bibliotekets datasystem.
I begynnelsen trengte vi en del hjelp...

:skranken

...men etter hvert klarte vi å stå i skranken uten alt for mye hlelp.

:42000 bøker

Vi fikk oppgaver som å sette på plass bøker.
Vi lærte også å legge inn nye bøker i systemet.

:boksalg

17. november skal biblioteket for første gang ha boksalg.
Vi bar bøker fra magasinet og opp til kontoret i andre etasje, satte på prislapper og stabla dem i stabler.

:dataregistrering

Det ble tid til overs da vi kunne finne bøker vi ville lese, fjernlåne bøker (fra andre bibliotek), være på internett eller sjekke hvem som har lånt hvilke bøker. (Vi har taushetsplikt.)

:utlån til venteværelser

Vi var med rundt til de fleste venteværelsene i Mysen og bytta ut bøker.


chris@dankel.no

#